LAKSELOIN

Pre-Rigor sashimikvalitet (økologisk oppdrett) 5kgs forpakning